Nieuwe Arbowet per 1 juli – aanpassingen in het ontwerp Arbobesluit

Per 1 juli van dit jaar treedt de nieuwe Arbowet in werking. Binnenkort publiceert het Verbond van Verzekeraars samen met FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie een checklist over de nieuwe Arbowetgeving. Deze vindt u dan terug op de site.

Naar aanleiding van de internetconsultatie van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in december 2016 zijn er nog enkele zaken gewijzigd in het voorstel voor het Arbobesluit. U leest hier meer.