Technologie op de werkvloer: gezond?

“We lummelen te weinig.” Tel daar een veelheid aan (kleine) schermen en nieuwe technieken bij op en het rijtje risico’s op de werkvloer lijkt weer iets groter. Of zijn de kansen groter dan de bedreigingen? “Het is net hoe je ermee om gaat”, aldus Huub Pennock, specialist op het gebied van duurzame inzetbaarheid en gezond werken. Aanleiding voor het Verbond met de vakorganisaties en ZN een bijeenkomst te organiseren over de invloed van technologie op gezond werken.

 

Pennock, eigenaar van De Goede Praktijk en Ergo-balans, is betrokken bij de arbocatalogus gezondverbond.nl , de website over gezond werken in de (zorg-)verzekeringsbranche. “Net zoals in veel andere dienstverlenende beroepen zitten medewerkers in de sector veel achter hun bureau. Ze maken steeds meer gebruik van techniek, op steeds meer momenten. Extra risico’s op klachten zou je denken, maar kansen zijn er ook.”

Driehonderd apps

Voor beide kanten was aandacht, dinsdag 8 maart in het insuranceLAB van het Verbond. Af en toe zelfs letterlijk: arbeidshygiënist en veiligheidskundige Ronald Hoevers checkt voor zijn presentatie even de akoestiek in de zaal met zijn smartphone (“nee, geen microfoon nodig”) en later de kwaliteit van het binnenklimaat … Na het openen van een raampje maakten de aanwezigen kennis met een ‘smart chair’. “Deze slimme bureaustoel monitort met ingebouwde sensoren het zitgedrag en gaat trillen bij langdurig en ‘verkeerd’ zitten. Als de smartphone met de stoel wordt verbonden, biedt een app de gebruiker uitvoerige inzichten in het zitgedrag en tips.” Er zijn zo’n driehonderd apps die je kunt gebruiken voor arbo-doeleinden. Natuurlijk, je kunt alle signalen negeren – net als vroeger met RSI-software – maar de signalen worden wel steeds directer en maken je bewust van je gedrag.” Mensen passen regelmatig hun gedrag aan, zo blijkt. Ook de armband die ergonoom Kees Peereboom presenteert kan hierbij helpen. “Deze meet op basis van een huidreactie objectief of iemand stress heeft.” Op basis van uitgevoerde metingen heeft Peereboom al diverse organisaties adviezen kunnen geven. “Bijvoorbeeld over werkplanning.”

Nut voor verzekeraars?

paneldiscussie. De focus lag op de medewerkers in de branche, maar af en toe popt de vraag op wat verzekeraars hier nu mee zouden kunnen voor hun klanten. De armband van Peereboom zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor preventie. Denk aan zzp’ers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en een stressvol beroep. Als de verzekeraar dan via de armband ziet dat het stressniveau regelmatig verhoogd is, kan hij ingrijpen, en preventief een cursus timemanagement aanbieden. Ook bieden de technieken soms een voorspellende waarde, waarmee verzekeraars risico’s kunnen inschatten. “Maar het blijft een ethische discussie.” Dat blijkt overigens ook te gelden voor de technieken op de werkvloer. Tijdens de bijeenkomst komt een persbericht binnen van de Autoriteit Persoonsgegevens: verwerking gezondheidsgegevens wearables door werkgevers mag niet. Eigenlijk zoals Pennock aan het begin van de bijeenkomst zei: “De kansen en bedreigingen liggen dicht bij elkaar.”