Verklaring Europese sociale partners over digitalisering

De Europese sociale partners in de verzekeringssector hebben een gemeenschappelijke verklaring over Digitalisering gepubliceerd. De gemeenschappelijke verklaring is hier te vinden.

Technologie en digitale ontwikkelingen leiden tot ingrijpende veranderingen ook in de verzekeringssector. De sector speelt een vooraanstaande rol in benutting van de digitale mogelijkheden voor nieuwe producten om de klanten te bedienen. Met de verklaring willen de partners een framework bieden voor een goede dialoog over de sociale effecten van deze ontwikkelingen.

De Europese sociale partners in de verzekeringssector bestaan uit Insurance Europe, waarbij het Verbond van Verzekeraars is aangesloten, Amice (onderlinge verzekeraars), Bipar (tussenpersonen) en de Europese vakorganisatie Uni-Europa Finance.