Yes, mijn werkplezier ook gereorganiseerd!

Hoe kunnen verzekeraars zorgen dat medewerkers tijdens en na een reorganisatie met een gezonde werkdruk en met bevlogenheid hun werk blijven doen? Dat was de centrale vraag tijdens de themabijeenkomst ‘De invloed van reorganisaties op werkdruk en werkplezier’, die het Verbond van Verzekeraars dinsdag 15 november samen met de vakorganisaties FNV, CNV en De Unie en Zorgverzekeraars Nederland organiseerde.

 

Belangrijkste inzichten? Ten eerste: accepteer onzekerheid als een vast gegeven, wat van iedereen vraagt om proactief te werken aan flexibiliteit en mobiliteit. Dus ook al vóór de reorganisatie. Ten tweede: zorg tijdens de reorganisatie voor goede communicatie, participatie en sociale steun. Dan vergroot je de kans dat de reorganisatie slaagt en de blijvers met bevlogenheid en werkplezier aan hun resultaten blijven werken.

 

De trainers Huub Pennock en Alex van der Wal van De Goede Praktijk zetten tijdens de interactieve bijeenkomst de deelnemers aan het werk. Deelnemers noemden als belangrijkste knelpunten bij reorganisaties onder andere onzekerheid/onduidelijkheid, het niet kunnen omgaan met veranderingen, de mismatch tussen nieuwe functies en bestaande competenties en de rol van het management (dat zelf ook beïnvloed wordt door de reorganisatie). De trainers presenteerden de resultaten van onderzoek naar hoe je gezond reorganiseert en hoe je welzijn en werkplezier tijdens reorganisaties kan versterken. In groepjes vertaalden de deelnemers deze kennis en hun eigen ervaringen enthousiast naar aanpakken voor hun eigen organisatie.

 

Levensplan 

Een selectie van oplossingen: bespreek in een functioneringsgesprek een plan B voor de loopbaan; investeer ver voor de reorganisaties uit in de inzetbaarheid van medewerkers; en stimuleer mensen een levensplan te maken, inclusief hun duurzame inzetbaarheid.

 

Opmerkelijk waren ervaringen van een verzekeraar met een regeling voor medewerkers met een grote afstand tot een nieuw te vervullen functie. Veel leidinggevenden zagen het eerst niet zitten met die mensen. Toch hebben 54 van de 60 deelnemers aan die regeling de kloof binnen één jaar kunnen overbruggen! Geloof dus in mensen, ga regelmatig de dialoog aan, daag elkaar uit en creëer kansen! Dan is succes nog niet verzekerd, maar neemt het werkplezier wel toe!

 

Vanaf 1 december is ‘ gezond reorganiseren’ als een van de nieuwe oplossingen voor gezonde werkdruk toegevoegd aan de arbocatalogus gezondverbond.nl