Goede voorzieningen voor borstvoeding

Na het zwangerschaps- en bevallingsverlof geven veel vrouwen borstvoeding, al dan niet door melk af te kolven. Het is belangrijk om hier in een zo vroeg mogelijk stadium goede afspraken over te maken en te zorgen voor goede voorzieningen.

Waarom?

Moedermelk draagt bij aan de opbouw van het immuunsysteem van het kind. Om die reden verplicht de wet werkgevers om de mogelijkheid tot het geven van borstvoeding of tot afkolven te faciliteren. Het doel is te voorkomen dat het werk een nadelig effect heeft op de borstvoeding of de moeder belet om borstvoeding te geven. Verder dragen goede voorzieningen voor borstvoeding sterk bij aan plezierige werkomstandigheden voor zwangere en pas bevallen werkneemsters.

Deze eisen stelt de wet

Een werkneemster die borstvoeding geeft, moet hiervoor in de eerste 9 maanden met behoud van loon het werk kunnen onderbreken. Deze onderbrekingen mogen samen tot een kwart van de werktijd per dienst beslaan. Ook moet de werkneemster waar nodig kunnen beschikken over een afsluitbare, besloten ruimte om te rusten en borstvoeding te geven of te kolven. Deze ruimte moet voorzien zijn van een deugdelijk, al dan niet opvouwbaar rustbed of een deugdelijke rustbank.

Dat houdt het volgende in

  • De werkgever stelt de werkneemster in de gelegenheid om het werk naar behoefte te onderbreken om haar kind borstvoeding te geven of de hiervoor benodigde moedermelk te kolven. De onderbrekingen mogen tot een kwart van de afgesproken dagelijkse werktijd bedragen.
  • De werkneemster kan beschikken over een af te sluiten besloten ruimte die haar de gelegenheid biedt om rust te nemen en te voeden of te kolven. In de ruimte is een deugdelijk, al of niet opvouwbaar rustbed of een deugdelijke rustbank beschikbaar.

Dit zijn goede aanvullingen

Een koelkastje, waarin de werkneemster de afgekolfde melk tot het einde van de werkdag gekoeld kan bewaren.

Praktische tips

Voor werkneemsters die borstvoeding geven

  • Volgens de wet mag je onder werktijd borstvoeding geven of kolven totdat je kindje 9 maanden oud is. Hiervoor hoort je werkgever een geschikte af te sluiten ruimte ter beschikking te stellen. In die ruimte moet een rustbank of (opvouwbaar) rustbed aanwezig zijn.
  • Overleg bij voorkeur voor je zwangerschaps- en bevallingsverlof wat een geschikte ruimte zou kunnen zijn. Is die ruimte niet binnen de bedrijfsmuren te realiseren, dan mag je zelf een plek regelen of kun je naar je baby toe gaan.
  • Je mag hiervoor je werk zo vaak en zo lang onderbreken als nodig is, tot maximaal een kwart van je werktijd.
  • Het is verstandig om voor de start van je zwangerschaps- en bevallingsverlof goede afspraken over borstvoeding te maken met je werkgever.

Voor leidinggevenden

  • Zorg dat in het pand een koelkast beschikbaar is om afgekolfde melk tot het einde van de werkdag gekoeld te bewaren.
  • Ga na of de werkneemster die borstvoeding geeft te maken heeft met werkstress door ongezonde werkdruk. Neem waar nodig gerichte maatregelen om werkstress te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
  • Informeer directe collega’s over de bijzondere risico’s en maatregelen voor de werkneemster die borstvoeding geeft. Vertel ook welke afspraken met haar gemaakt zijn over rusten en voeden of kolven. Dit draagt bij aan begrip en sociale steun van de collega’s en biedt de gelegenheid om mogelijke gevolgen voor hun werk te bespreken. Voorkom verhoging van de belasting voor de collega’s door waar nodig aanvullende maatregelen te nemen.

Voor arboprofessionals

  • Maak voorlichtingsmateriaal voor werkneemster die borstvoeding willen geven. Gebruik daarbij de informatie uit deze arbocatalogus.