Meer bewegen

Op kantoor zitten werknemers het grootste deel van de werktijd stil. Ook de route tussen huis en werk leggen velen grotendeels zittend af. Kantoormensen zitten bijna 12 uur per dag, waarvan 6,3 uur op kantoor. Langdurig zitten en te weinig bewegen zijn ongezond. Als werknemers minder zitten en meer bewegen is dat dus gezonder. In deze maatregel staan tips om waar mogelijk meer te bewegen.

Waarom?

Naarmate werknemers meer bewegen, en zitten vaker afwisselen met lopen en staan, voelen ze zich fitter en energieker. Dit is goed voor de productiviteit en de prestaties. Ook daalt de kans op vroegtijdig overlijden en verzuim door aandoeningen als type 2 diabetes, lage rugklachten, RSI/CANS, klachten aan het bewegingsapparaat, hart- en vaatziekten, depressies en sommige vormen van kanker. Meer bewegen vraagt om gedragsverandering en gaat dus niet vanzelf.

Deze eisen stelt de wet

Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever het werk zodanig dat het geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Om de lichamelijke belasting van werken aan een beeldscherm te verlichten, organiseert de werkgever beeldschermwerkzaamheden zodanig dat deze op gezette tijden worden afgewisseld door andersoortig werk of door een rusttijd.

Dat houdt het volgende in

 • De werkgever verlicht de belasting van het beeldschermwerk door te voorkomen dat werknemers bij een 8 urige werkdag hun volledige werktijd achter een beeldscherm doorbrengen. De maatregelen ter verlichting zijn altijd een aanvulling op de wettelijk voorgeschreven rusttijden.
 • Werkgever en werknemer bepalen in onderling overleg hoe zij de verlichting gestalte geven. De verlichting hoeft niet steeds op dezelfde wijze te worden gerealiseerd, hierin is variatie mogelijk.
 • Werkgever en werknemer onderzoeken minimaal de mogelijkheden van andersoortig werk, kleine werkonderbrekingen en meer bewegen. Combinaties van maatregelen hebben hierbij altijd de voorkeur.

Dit zijn goede aanvullingen

 • Voer een actief beleid om werknemers bewust te maken van de risico’s van te weinig bewegen én de mogelijkheden om dit te voorkomen. Bied inspiratie door mogelijkheden aan te reiken die in principe iedere werknemer kan toepassen, zoals deze tien praktische tips om tijdens werktijd minder te zitten en meer te bewegen.
 • Voorkom dat (veronderstelde) risico’s van bewegen een excuus zijn om niets te doen. Er is altijd een kans op blessures, zeker als werknemers sporten. Beweging hoeft echter niet altijd of uitsluitend uit sportactiviteiten te bestaan. Ook blijkt uit onderzoek dat de kosten van arbeidsverzuim door sportblessures in het niet vallen bij de baten van meer bewegen.

Tips

Voor werknemers

 • Zorg voor een gezonde leefstijl met voldoende ontspanning en minimaal een half uur per dag (matig) intensieve beweging zoals lopen, fietsen of sporten.
 • Doe je voordeel met tien praktische tips om tijdens werktijd minder te zitten en meer te bewegen.
 • De meeste stoelen hebben een mogelijkheid tot dynamisch zitten, waarbij de leuning door het geven van gewicht naar achteren beweegt. Door hier gebruik van te maken wordt de onderrug minder belast, doordat de hoek tussen onderrug en benen steeds verandert.

Voor leidinggevenden

 • Stimuleer dat werknemers meer kunnen en mogen bewegen. In tien praktische tips om minder te zitten en meer te bewegen staan een aantal mogelijkheden genoemd. Geef zelf het goede voorbeeld en ga in de pauze (van een overleg) ook eens met de werknemers buiten een (lunch)wandeling maken
 • Meer bewegen is een vorm van gedragsverandering. Besef dat die meestal niet vanzelf ontstaat. In succesvol veranderen staan tien speerpunten om dit met succes te realiseren

Voor arboprofessionals

Eén op de drie bedrijven doet iets aan bewegen rondom de werkplek. Enkele mogelijkheden om aan te denken:

 • een health week organiseren met aandacht voor bewegen;
 • ervoor zorgen dat in het bedrijf een goede fietsenstalling en kleed- en doucheruimtes aanwezig zijn;
 • routes naar de trappen markeren door ‘voetjes’ op de grond te plaatsen;
 • de aanschaf van zit-stabureaus. Staand werk is actiever.
 • Kan een werknemer niet langdurig zitten en is een zit-sta bureau niet mogelijk, dan kan een verstelbare sit-stand desk riser op het huidige werkblad toch afwisselend zittend en staand werken mogelijk maken. Echter niet voor langdurig gebruik, omdat de onderarm niet goed kan steunen.
 • Van staand vergaderen is aangetoond dat het sneller gaat. Er bestaan ook overlegtafels die met een handomdraai van zit naar sta-niveau te brengen zijn.
 • Meer bewegen vraagt om een gedragsverandering. Om die met succes te realiseren is het van belang rekening te houden met tien speerpunten voor succesvol veranderen.

Extra info en gerelateerde oplossingen