Werken met meerdere beeldschermen

In veel functies binnen de verzekeringsbranche wordt informatie steeds vaker digitaal aangeboden in plaats van op papier. Om informatie bij zulke digitale verwerking te koppelen, staan op de computer meerdere vensters open. Hierdoor moet de werknemer geregeld wisselen van venster. Dit kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten. Meer beeldschermen kunnen dan een oplossing zijn.

Als duidelijk is wanneer werknemers twee of meer beeldschermen nodig hebben en waar ze bij deze manier van werken op moeten letten, kunnen zij digitale gegevens prettiger en met minder gezondheidsrisico’s verwerken. Dit helpt om op verantwoorde wijze om te gaan met digitale informatieverwerking, een fenomeen dat de laatste jaren binnen de verzekeringsbranche sterk is toegenomen.

Waarom?

Werken met meerdere beeldschermen kan de productiviteit verhogen en de kans op RSI/CANS verminderen. Omdat werknemers minder informatie hoeven te onthouden, neemt de kans op vermoeidheid en fouten af. Met een extra beeldscherm, monitorarm en (soms) aanpassing van de werkplek zijn kosten gemoeid.

Deze eisen stelt de wet

Voor het werken met beeldschermen geldt dat deze vrij te plaatsen zijn en gemakkelijk verstelbaar in hoogte en kantelbaar zijn. Verder moeten ze vrij zijn van hinderlijke glans en spiegelingen. Voor het werken met meerdere beeldschermen bestaan geen aanvullende wettelijke verplichtingen.

Dat houdt het volgende in

De werkgever zorgt ervoor dat werkplekken met meerdere beeldschermen aan de volgende vereisten voldoen:

 • De beeldschermen kunnen vrij op het werkblad worden geplaatst.
 • De beeldschermen zijn eenvoudig te kantelen en te verstellen, zodat de werknemer ze recht voor zich kan plaatsen en op de ogen kan richten.

Dit zijn goede aanvullingen

Iedere werkplek hoort zodanig te zijn ingericht dat de werknemer prettig en zonder gezondheidsschade kan werken. Iedere organisatie hoort de risico’s op het gebied van beeldschermwerk te beoordelen in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en op basis hiervan maatregelen te nemen. Een verdiepende RI&E beeldschermwerk kan helpen knelpunten in kaart te brengen en tijdig te overwegen of het goed is om met meer beeldschermen te werken.

 • Wanneer werknemers vaak tussen vensters moeten wisselen, is het aan te raden met meerdere schermen naast elkaar te werken. Werknemers kunnen op deze manier meerdere documenten naast elkaar raadplegen of bewerken. Bijvoorbeeld door ervoor te kiezen om de speciale applicaties op een ander beeldscherm te plaatsen dan de tekstinformatie en het e-mailprogramma.
 • Aan het werken met meerdere beeldschermen zijn wel bijzondere risico’s verbonden. Al in een vroeg stadium is speciale aandacht wenselijk voor de inrichting van de werkplek (kijkafstand en kijkhoek), de organisatie van het werk en de werktechniek of het werkgedrag van de werknemer. Het is aan te raden hier een (externe) deskundige bij te betrekken.
 • Wanneer er bij de inrichting aandacht is voor de eisen en randvoorwaarden voor het werken met meerdere beeldschermen, kunnen deze werkplekken ook prima dienen als flexwerkplekken.
 • Koppel beide beeldschermen zodanig dat werknemer deze met één muis en één toetsenbord kan bedienen. Een goede instelling van deze beeldschermen is een voorwaarde voor een goed overzicht op de schermen en voor comfortabel werken.
 • Een alternatief voor twee losse schermen is een breedbeeldscherm, tenzij werknemers werken met verschillende softwarepakketten die elkaar niet verdragen. In die gevallen zijn altijd twee losse schermen nodig. Betrek de systeembeheerder bij het overwegen van de mogelijkheden.
 • Zorg bij grotere beeldschermen voor een bureaudiepte van 90-100 cm.
 • Let er bij de aanschaf op dat de schermen van hetzelfde type (en minimaal hetzelfde formaat) zijn. De randen horen zo klein mogelijk te zijn om de totale breedte van de naast elkaar opgestelde schermen te beperken.
 • Er bestaan monitorarmen voor meerdere schermen. Deze hebben het voordeel dat de werknemer goed kan instellen op welke hoogte en onder welke hoek de monitoren staan opgesteld.

Praktische tips

Voor werknemers

 • Stel je beeldschermwerkplek goed in. Voor het werken met meerdere beeldschermen zijn de inrichtingseisen niet anders dan bij een standaard beeldschermwerk. Wel is voor een optimaal effect extra aandacht nodig voor de inrichting van de werkplek.
 • Besteed tijdens het instellen van de werkplek extra aandacht aan de opstelling van de beeldschermen. De gewenste kijkafstand is 70-95 cm. De beeldschermen dichterbij plaatsen beperkt het overzicht.
 • Plaats de beeldschermen liefst (zo dicht mogelijk) tegen elkaar en stapel ze niet op elkaar.
 • Bij voorkeur is de kijkhoek naar de buitenranden van de twee schermen maximaal 15˚, maar zeker niet meer dan 35˚. Zie onderstaand figuur. Pas eventueel de kijkhoek aan door de kijkafstand te verkleinen of te vergroten.
Bovenaanzicht met kijkhoeken

Extra info en gerelateerde oplossingen

 • Deze handleiding bij het kiezen van een geschikte monitorarm bevat praktische aandachtspunten bij de inzet van monitorarmen.