Checklist nieuwe Arbowetgeving aangepast

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie hebben besloten om een checklist op te stellen voor de nieuwe Arbowetgeving.

In de checklist wordt op overzichtelijke wijze per onderwerp weergegeven wat de wijzigingen inhouden en wordt u hierover geadviseerd over wat u kunt doen. Er is met name aandacht voor aanpassingen bij het afsluiten van een nieuw contract met de arbodienstverlener.

De rol van de preventiemedewerker, medezeggenschap en arbodienst veranderen. Voor 1 juli 2018 dienen werkgevers nieuwe contracten met de arbodienstverlener te hebben.

In de kern gaat de aanpassing van de Arbowet over het verbeteren van de preventie en verbeteren van de arbodienstverlening met meer betrokkenheid van werknemers. Daarnaast krijgt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer mogelijkheden tot handhaving om de aanpassingen van de wet te stimuleren.

Heeft u vragen of opmerkingen over de checklist dan kunt u mailen naar arbo@verzekeraars.nl.