Arbocatalogus voor het (zorg-)verzekeringsbedrijf geactualiseerd!

Arbocatalogus voor het (zorg-)verzekeringsbedrijf

De Arbocatalogus voor het (zorg-)verzekeringsbedrijf is geactualiseerd. Doel van de Arbocatalogus is om een bijdrage te leveren aan gezond werken en vitale werknemers voor werkgevers, werknemers, arbo-professionals en OR-leden. In de Arbocatalogus zijn praktische oplossingen en tips opgenomen voor arborisico’s.

Actualisatie

Door de actualisatie is in de Arbocatalogus opgenomen wat u kunt doen om de negatieve effecten van reorganisaties op het welzijn van werknemers zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast zijn er concrete tips opgenomen om werknemers waar mogelijk meer te laten bewegen en wat u kunt doen om een prettig binnenklimaat te waarborgen.

Arbocatalogus – maatwerk voor uw organisatie

Het uitgangspunt is dat maatwerk voor de organisatie mogelijk is. De Arbocatalogus is daarom ingericht als keuze-instrument. U kunt op deze wijze zelf aangeven welke situatie (het meest) van toepassing is in uw organisatie. Hierbij wordt het minimale beschermingsniveau van de Arbeidsomstandighedenwet in acht genomen.

Overzicht

Een overzicht van de nieuwe maatregelen die zijn toegevoegd vindt u hieronder:

Nieuwe maatregelen In de catalogus zijn de volgende nieuwe maatregelen toegevoegd:

 • Gezond reorganiseren beschrijft wat je kunt doen om de negatieve effecten van reorganisaties op het welzijn zo veel mogelijk te beperken.
 • In gezond binnenklimaat staat beschreven wat je kunt doen om een prettige temperatuur en voldoende frisse lucht te waarborgen.
 • In meer bewegen staan concrete tips om werknemers waar mogelijk meer te laten bewegen.

Voor werknemers

 • Bekijk tien praktische tips om minder te zitten en meer te bewegen.
 • Beoordeel met de checklist gezond beeldschermwerk zelf of je RSI-klachten hebt en wat de oorzaken kunnen zijn. Je krijgt ook adviezen voor oplossingen.
 • Om tot gezond werken te komen, is vaak gedragsverandering nodig. Maar dat gaat zelden vanzelf. Lees tien speerpunten voor succesvol veranderen.

Voor leidinggevenden

 Voor arboprofessionals

 • Zet de checklist gezond beeldschermwerk in om bij werknemers RSI te meten en oorzaken te identificeren. Oplossingen uit de catalogus komen direct in beeld.
 • Gebruik de zelfinspectietools voor werkdruk of agressie van de inspectie SZW. Hiermee kijk je naar je eigen organisatie zoals een inspecteur dat doet.
 • Lees gebruik van apps over mogelijkheden, voordelen en risico’s bij het inzetten van apps om gezond werken te stimuleren en te meten. Je krijgt ook enkele praktische voorbeelden.
 • Wil je werknemers stimuleren tot gezonder gedrag? Lees dan de tien speerpunten voor succesvol veranderen.
 • Gebruik de tips voor arboprofessionals als je verzekeringsbedrijven ondersteunt in het binnenklimaat.

Voor OR-leden

 • Gebruik bij adviestrajecten over reorganisaties de handleiding ‘Gezond reorganiseren’ en de factsheet hoe manage je reorganisaties . Hierin staan tips voor beperking van de negatieve gevolgen van reorganisaties voor het welbevinden van werknemers. De OR heeft adviesrecht bij een ‘belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden van de onderneming’