Focus en geen afleiding

Bij goed geconcentreerd werken zonder afleiding werkt een werknemer maximaal gefocust en in flow. Dit geeft werkplezier en vermindert de kans op ongezonde werkdruk. Ook maakt een werknemer op deze manier de minste fouten, levert hij de hoogste kwaliteit en is hij maximaal productief. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (TPOW) biedt werknemers de mogelijkheid om voor werk dat concentratie vereist de juiste omstandigheden op te zoeken.

Waarom?

Naarmate de focus groter is en de afleiding kleiner, neemt de kans op ongezonde werkdruk af. Meer focus leidt bovendien tot een hogere productiviteit en kwaliteit. Dit uit zich in meer output en minder fouten.

Deze eisen stelt de wet

In de Arbowet staan geen specifieke eisen over focus, afleiding en concentratie.
Dat betekent het volgende
Hoewel er geen wettelijke eisen zijn voor focus, concentratie en afleiding, is dit onderwerp in de verzekeringsbranche wel belangrijk. Daarom geeft deze catalogus bij wijze van aanvulling op de wet een aantal praktische tips.

Dit zijn goede aanvullingen

  • De grootste uitdaging bij geconcentreerd werken in kantoren is geluidshinder van anderen. Dit speelt met name in ruimtes waar meerdere werknemers door elkaar communiceren. Lees in de oplossing Hinderlijk geluid wat je kunt doen om problemen te voorkomen.
  • Voorkom tijdens geconcentreerd werk waar mogelijk situaties die werknemers afleiden. Streef naar een werkomgeving en afspraken die de werknemer stimuleren om gefocust te werken.

Praktische tips

Voor degenen die betrokken zijn bij ontwerp en inrichting van het gebouw

Houd bij het ontwerp en de inrichting van de werkplekken rekening met het voorkomen van afleidende situaties. Met name voor werknemers die geconcentreerd werken.

  • In het ideale geval vind je op een afdeling achtereenvolgens een ontmoetingsruimte, een werkruimte waar gecommuniceerd en/of samengewerkt wordt en daarachter stilte- of concentratieruimtes.
  • Zorg voor voldoende ruimtes waar werknemers geconcentreerd en zonder geluidshinder kunnen werken.
  • Voorzie ruimtes waarin wordt gecommuniceerd of waarin zo min mogelijk geluidhinder mag zijn van akoestische demping die de nagalmtijd beperkt tot maximaal 0,7 seconde. Dit verbetert de verstaanbaarheid en voorkomt onnodige geluidshinder.

Voor leidinggevenden

  • Als meerdere medewerkers in één ruimte werken, is geluidshinder de belangrijkste factor voor concentratie. Bespreek welke afspraken je met elkaar kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan stilteblokken, collectief uitzetten van telefoons en notificaties of langdurig bellen op andere plekken.
  • Ga na waar werknemers wel geconcentreerd kunnen werken, zoals thuis of op stiltewerkplekken. Kijk voor mogelijke oorzaken en oplossingen voor geluidshinder.
  • Wijs werknemers op de tips om hun focus te verbeteren. Hiermee kunnen ze zelf nagaan wat ze kunnen doen om zich beter te kunnen concentreren.

Voor werknemers

Verminderde focus kan met allerlei factoren te maken hebben. Een deel daarvan is goed te beïnvloeden. Kijk bij Verbeter je focus wat jou kan helpen.

Extra info

Uit onderzoeken komt regelmatig naar voren dat kantoortuinen in het algemeen niet geschikt zijn als focusplekken en daarmee de productiviteit negatief beïnvloeden. Dit is bijvoorbeeld te lezen in het artikel kantoortuinen en productiviteit (2020).