Individuele werkdrukanalyse

Een individuele werkdrukanalyse brengt de oorzaken van ongezond hoge werkdruk in kaart. Een analyse geeft aan of de werknemer een knelpunt ervaart. Zowel werknemers als leidinggevenden kunnen aansluitend oefenen in het bespreekbaar maken van de gesignaleerde knelpunten. Als blijkt dat de werkdruk ongezond hoog is, levert deze oplossing tevens een aantal tips op die kunnen zorgen dat deze werkdruk geen stressklachten veroorzaakt.
Een individuele werkdrukanalyse is onder meer te vinden op de site van de FNV of het Werkdrukcompas.

Waarom?

De individuele analyse geeft een werknemer in ongeveer 10 minuten inzicht in mogelijk oorzaken van ongezonde werkdruk. In het concreet maken van oplossingen zal meer tijd gaan zitten. Bij goede toepassing neemt de werkdruk en stress bij de werknemer af.

Wettelijke eisen

De leidinggevende voert binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid een beleid dat is gericht op het voorkomen van te hoge werkdruk. Als voorkomen niet mogelijk is, streeft de leidinggevende ernaar werkdrukproblemen zoveel mogelijk te beperken.

Aanbevelingen

Een goede aanpak van individuele werkdruk voldoet aan de volgende kenmerken en stappen:

 • werknemers beschikken over de ruimte om knelpunten ten aanzien van werkdruk kenbaar te maken aan de leidinggevende; werknemers en leidinggevende gaan samen na wat de oorzaken voor de knelpunten zijn. Hiervoor is ruimte beschikbaar.
 • in onderling overleg worden maatregelen genomen om de werkdruk naar een gezond niveau terug te brengen; als werknemer en leidinggevende onderling niet tot oplossingen komen, is het mogelijk een derde – een deskundige zoals de bedrijfsarts of de bedrijfsmaatschappelijk werker of een werknemer personeelszaken/HR – in te schakelen.

Voorwaarde voor het inschakelen van een deskundige is dat werknemer en leidinggevende het onderling eens zijn over de aard van de ondersteuning.

Tips

Onderstaande tips kunnen helpen bij het aanpakken van individuele werkdrukproblemen.

Voor werknemers

 • Maak juist bij grote drukte een goede planning voor de uitvoering van de werkzaamheden. Veel mensen maken een takenlijst per dag/week. Daar staat vaak te veel op, alsof ze bij wijze van spreken in tien minuten van Amsterdam naar Maastricht kunnen rijden. Maak daarom ook een schatting van de benodigde tijd per taak. Noteer achteraf de werkelijk bestede tijd erachter. Dit geeft een goed beeld van de tijd die bepaalde klussen vragen. Dat geldt ook voor routinezaken en onverwachte verstoringen.
 • Onderzoek waar de grootste veroorzakers van te hoge werkdruk liggen bijvoorbeeld door de vragenlijst van FNV in te vullen.
 • Langdurige hoge werkdruk kan leiden tot oververmoeidheid en burn-out. Een burn-out test geeft inzicht in de verschijnselen van een burn-out.
 • Bespreek bij te hoge werkdruk de resultaten van de analyse van de vragenlijst en de mogelijkheden tot verbetering met je leidinggevende.
 • Een andere invalshoek is om te kijken naar energiegevers. Wat geeft je werkplekzier, wat zijn je beste competenties en hoe zit het met je talenten. Op de site Verzeker je inzet van het Verbond van Verzekeraars staat een test die inzicht geeft in jouw inzetbaarheid.
 • Hebben collega’s op de afdeling ook te maken met een ongezond hoge werkdruk? Kaart dit dan aan tijdens het werkoverleg en stel een afdelingsbreed werkdrukonderzoek voor of de werkdrukmonitor.
 • Voorkom stress door te hoge werkdruk met een serie praktische tips.
 • Pieker je veel? Lees de ‘stop met piekeren tips’ van het Fonds Psychische Gezondheid.
 • Ervaar je werkdruk doordat je de ordening en planning op je werk lastig vindt, dan kan een training time management helpen om zo effectief en efficiënt mogelijk met je tijd om te leren gaan. Maak voor een goed langetermijneffect aansluitend wel afspraken met je leidinggevende om beter om te gaan met je tijd.
 • Ervaar je werkdruk doordat je moeite hebt met voor jezelf opkomen en grenzen aangeven en bewaken, dan kan een training of coaching over assertiviteit goed helpen.
 • Veel stressklachten door het werk? Maak dan een afspraak met de bedrijfsarts van de arbodienst.

Voor leidinggevenden

 • Vraag indien nodig ondersteuning van een deskundige van de arbodienst.

Extra info

Heeft de stress te maken met een gebrek aan regelmogelijkheden? Praat eens over de mogelijkheden om de regelmogelijkheden te vergroten en de duurzaamheid van de functie te verbeteren. Lijdt een heel team onder te hoge werkdruk, overweeg dan de werkdrukmonitor te gebruiken.