Visie en beleid (werkdruk)

Een visie op werkdruk beschrijft wat (ongezonde) werkdruk binnen een specifieke organisatie inhoudt en wat die organisatie wil doen om dit risico zoveel mogelijk te beperken. Een heldere visie is het onmisbare vertrekpunt voor beleid dat de mensen binnen een verzekeringsbedrijf niet alleen accepteren, maar ook ondersteunen en uitdragen. Een beleidsmatige aanpak beschrijft vervolgens hoe alle betrokken partijen in een voor iedereen herkenbare aanpak werken aan verbetering.

Waarom?

Een heldere visie en een goed doordacht beleid zijn randvoorwaarden om ongezonde werkdruk effectief aan te pakken. Ze maken voor iedereen duidelijk waar de organisatie heen wil en voorkomen lukrake acties. Een goed werkend werkdrukbeleid verlaagt de werkdruk, beperkt fouten en verzuim en verhoogt de productiviteit. Het ontwikkelen en uitvoeren van zo’n beleid vraagt om goede samenwerking en kost tijd en geld.

Wettelijke eisen

De werkgever hoort het werk zodanig te organiseren dat hiervan geen nadelige invloed uitgaat naar de veiligheid en gezondheid van de werknemers. De wet verlangt dat hij hierbij een specifiek beleid voert ter voorkoming – en als dat niet mogelijk is beperking – van te hoge werkdruk. Dit betekent concreet dat hij risico’s van te hoge werkdruk inventariseert in de RI&E en verdiepend onderzoek uitvoert voor werknemers die mogelijk met te hoge werkdruk te maken hebben. Verder hoort de werkgever maatregelen te benoemen en te plannen in een plan van aanpak en voorlichting te geven aan werknemers en leidinggevenden over de risico’s en maatregelen.

Aanbevelingen

Pas bij de ontwikkeling van een visie en beleid voor het aanpakken van werkdruk de volgende stappen toe.

 1. Definiëren:wat houdt ongezonde werkdruk in onze organisatie in?
 2. Ambities vaststellen:wat moet en wat willen de betrokken partijen bereiken?
 3. Inventariseren:hoe is de (start)situatie?
 4. Verkennen en vaststellen:wat zijn geschikte verbetermaatregelen?
 5. Uitvoeren:verbetermaatregelen doorvoeren
 6. Evalueren:de uitvoering en het effect op werkdruk controleren.

Blijf de stappen 3 tot en met 6 regelmatig herhalen.

In de opzet voor een visie en beleidsplan staan deze zes stappen verder uitgewerkt. Verzekeringsbedrijven kunnen dit hulpmiddel gebruiken om het beleidsplan voor hun organisatie te maken of aan te scherpen.

Let op: bij iedere vorm van beleid bestaat het gevaar dat het uiteindelijk een papieren tijger blijkt te zijn. De uitdaging is om het in de praktijk handen en voeten te geven en daadwerkelijk uit te voeren. De kans op goede uitvoering neemt toe als de organisatie taken en verantwoordelijkheden benoemt en actief faciliteert.

Tips

Voor arboprofessionals

 • Er zijn vele visies op en definities van werkdruk. Welke een organisatie ook kiest: het gaat erom dat werknemers de werkdruk als gezond ervaren. In werkdruk, waar hebben we het over staan meerdere modellen en visies uitgewerkt. Inclusief aanwijzingen voor het meten van werkdruk. Kies wat bij uw organisatie past.
 • Noodzaak doet veranderen. Hoe duidelijker en groter de noodzaak, hoe groter de kans dat een beleid landt. Bepaal met de signalen op organisatieniveau hoe groot de noodzaak in de organisatie is.
 • Doe de online zelfinspectie van de Inspectie SZW. Hiermee kijkt een organisatie met de ogen van de inspectie naar zichzelf om te bepalen of in het huidige beleid voldoende maatregelen zijn opgenomen.
 • Beleid is top down. Een participatieve aanpak is bottom upen vindt zijn aangrijpingspunt in teams. Beide aanpakken kunnen elkaar versterken. Lees in participatieve aanpak  wat er nodig is om zo’n aanpak vanuit teams in te zetten.

Voor werknemers

 • Is de werkdruk ongezond hoog? Vraag je leidinggevende wat het beleid is om ongezonde werkdruk te voorkomen en aan te pakken. Doe als hij het niet weet navraag bij een arboprofessional in je organisatie of bij de afdeling HR.
 • Zorg dat je weet wat je als werknemer bij ongezonde werkdruk zelf moet en kunt doen. Niet alleen als je er zelf mee te maken krijgt, maar ook als je stress door ongezonde werkdruk bij een ander ziet. Lees hierover in stress herkennen en bespreekbaar maken.

Voor leidinggevenden

 • Zorg dat je als leidinggevende weet wat het beleid is voor het voorkomen en beperken van ongezonde werkdruk. Neem hierover zo nodig contact op met een arboprofessional in je organisatie of met de afdeling HR.
 • Past een teamaanpak in het beleid? Lees dan hoe je op een participatieve manier met je team aan de slag kunt met ongezonde werkdruk.