Individuele aanpak beeldschermwerk

Wat kan een werknemer doen om beeldschermwerk gezond te houden en RSI/CANS-klachten, lage rugklachten en oogklachten te voorkomen of te beperken? Wat kan een leidinggevende of coach/begeleider doen om hem hierin te ondersteunen? Een overzicht van wat op het niveau van een individuele werknemer mogelijk en verplicht is.

Waarom?

Gezond beeldschermwerk vermindert de kans op RSI/CANS-klachten, lage rugklachten en oogklachten. Ook verkleint het de kans op verzuim en verhoogt het de productiviteit. Het toepassen van een individuele aanpak kost tijd en kan kosten met zich meebrengen.

Deze eisen stelt de wet

De werknemer is verplicht de voorlichting die zijn werkgever hem aanbiedt te volgen. Ook hoort hij zijn beeldschermwerkplek en de bijbehorende hulpmiddelen zodanig te gebruiken dat zijn gezondheid geen schade oploopt. Hier hoort ook bij dat hij beeldschermwerk op gezette tijden afwisselt met andersoortige taken.

Dit zijn goede aanvullingen

Een goede individuele aanpak voor gezond beeldschermwerk voldoet aan de volgende kenmerken en stappen:

 • Werknemers kunnen hun eigen risico’s bij beeldschermwerk in kaart brengen.
 • Werknemers kunnen periodiek of bij klachten hun gezichtsvermogen laten testen door een deskundige.
 • Werknemers kunnen hun werkplek zelf aanpassen aan de hand van voorlichting. Als dat nodig is kunnen zij hierbij ondersteuning krijgen.
 • Als werknemers een laptop, tablet of smartphone gebruiken, beschikken zij over de kennis en hulpmiddelen om dit op gezonde wijze te kunnen doen.
 • Als beeldschermwerk tot lichamelijke klachten leidt, kunnen werknemers een afspraak maken met de bedrijfsarts. Langs deze weg of via een rechtstreeks verzoek van de werknemer kan waar nodig een werkplekonderzoek plaatsvinden.
 • Werknemers die door klachten als gevolg van ongezond beeldschermwerk uitvallen, ontvangen bij hun re-integratie gerichte begeleiding om te voorkomen dat de klachten terugkeren of verergeren.

Praktische tips

Voor werknemers

 • Vul de checklist Gezond beeldschermwerk in en bekijk waar beeldschermwerk gezonder kan.
 • Heb je specifieke vragen of klachten? Kijk dan op de pagina ‘wat is er aan de hand?’ Hier staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Inclusief mogelijke oplossingen.
 • Wacht niet tot ziekte of uitval in zicht komt: kaart signalen over ongezond beeldschermwerk tijdig aan bij je leidinggevende. Vraag hem of hij samen met het team met ongezond beeldschermwerk aan de slag wil.
 • Stel je beeldschermwerkplek goed in en let specifiek op de volgende punten:
  • Kom je op een flexwerkplek, stel dan iedere keer voordat je aan het werk gaat je werkplek in.
  • Houd in de gaten dat er extra aandachtspunten zijn als je langer dan 2 uur werkt met een laptop of een tablet of smartphone. Dit geldt ook als je thuis werkt!
  • Werk je met meerdere schermen, plaats ze dan zo dicht mogelijk tegen elkaar en op voldoende afstand van je ogen.
  • Gebruik waar mogelijk sneltoetsen. Dit werkt sneller dan een muis en geeft minder fysieke belasting.
  • Gebruik een toetsenbord en muis die bij je passen. Meestal is de standaardmuis prima, maar soms werkt een alternatief beter.
 • Voorkom waar mogelijk dat je meer dan 6 uur per dag beeldschermwerk doet.
 • Neem voldoende pauzes om klachten te voorkomen of te verminderen.
 • Ken en gebruik de regelmogelijkheden die je hebt om de kans op klachten te verminderen.
 • Ongezonde werkdruk is een versterker van het ontstaan van RSI/CANS of lage rugklachten. Kijk daarom ook of je ongezonde werkdruk aan kunt pakken.
 • Beweeg voldoende en voorkom dat je langdurig zit.
 • Heb je moeite de tekens op het beeldscherm scherp te zien, vraag dan of je een oogmeting kunt laten uitvoeren. Wellicht heb je een beeldschermbril nodig.

Voor leidinggevenden of werkplekcoaches

Als leidinggevende ben je verantwoordelijk voor gezond beeldschermwerk van je werknemers. In de teamaanpak beeldschermwerk staat beschreven wat je op teamniveau kunt doen. In deze oplossing staan tips op het niveau van de individuele werknemer. Deze tips zijn ook te gebruiken voor werkplekcoaches.

 • Zie je dat een individuele werknemer zijn werkplek niet gezond gebruikt, spreek hem daar dan op aan. Wellicht heeft hij nu nog geen klachten, maar die kunnen wel komen. Wijs de werknemer afhankelijk van zijn gedrag op een van de tips voor werknemers.
 • Heeft een werknemer vragen over zijn werkplek, kijk dan of die met behulp van de tips voor werknemers kunnen worden opgelost.
 • Heeft een werknemer lichamelijke klachten die een relatie met beeldschermwerk kunnen hebben, kijk dan of de tips voor werknemers die klachten kunnen verminderen. Wijs op de mogelijkheid om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Zet zo nodig de uitvoering van een werkplekonderzoek in gang. Dat kan via de bedrijfsarts en in sommige bedrijven ook rechtstreeks via een werkplekadviseur.