Voorbeelden van maatregelen voor teams

Hieronder staan voorbeelden van maatregelen die leidinggevenden kunnen nemen bij een aantal veel voorkomende oorzaken van ongezonde werkdruk. Of deze maatregelen in een specifieke situatie toepasbaar zijn, hangt van de omstandigheden af. Gebruik de lijst vooral als inspiratiebron.

Maatregelen door de leidinggevende

 • Herken tijdig stress bij werknemers en bespreek mogelijke oplossingen.
 • Zorg dat de feitelijke bezetting op orde is. Organiseer voldoende vervanging als teamleden langdurig afwezig zijn.
 • Maak de normen en targets (zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het werk) bekend.
 • Geef als leidinggevende voldoende feedback over het voldoen aan de normen en het functioneren.
 • Geef de werknemers regelmogelijkheden over de organisatie van het werk (volgorde, methode en tempo). Waak wel voor te grote autonomie.
 • Laat werknemers van elkaars ervaring leren. Zorg dat ze elkaars werk kunnen overnemen.
 • Zorg voor een evenwichtige taakverdeling in het team.
 • Geef ruimte aan individuele verschillen en houd rekening met privé-omstandigheden, maar waak ervoor dat medewerkers te veel een uitzonderingspositie krijgen.
 • Denk aan je voorbeeldfunctie als het gaat om het omgaan met werkdruk (wees geen leidinggevende die zelf nooit tijd heeft voor werknemers).
 • Besteed tijdens jaargesprekken nadrukkelijk aandacht aan het thema werkdruk en de wederzijdse verwachtingen.
 • Realiseer een effectief werkoverleg.
 • Kijk eens kritisch naar je eigen leiderschapsstijl. In hoeverre is deze functioneel voor de werkdruk van de mensen in je team?
 • Verbeter de samenwerking in je team.
 • Besteed ook aandacht aan het vergroten van werkplezier.
 • Ga na of administratieve procedures in het team kunnen worden aangepast of vereenvoudigd.
 • Maak duidelijke inwerkafspraken voor nieuwe werknemers. Laat ervaren collega’s optreden als mentor.
 • Bekijk in hoeverre je piekbelasting kan voorkomen.
 • Beoordeel of software voldoende gebruiksvriendelijk is, doe waar nodig verbetervoorstellen.