Verbetercheck Beeldschermwerk voor leidinggevenden

Hebben werknemers in jouw team voldoende mogelijkheden voor afwisseling tussen beeldschermwerk en ander werk?

Regelmatige afwisseling met andere werkzaamheden kan klachten door langdurig beeldschermwerk voorkomen. Enkele mogelijkheden hiervoor zijn telefoneren, naar collega’s toelopen om te overleggen, zelf koffie halen, kopieën maken en mails en andere berichten uitprinten in plaats van ze op het beeldscherm te lezen.

Ga naar de oplossing Aantal uren beeldschermwerk

Bieden de functies in jouw team voldoende variatie? Dat wil zeggen:
- Er is een mix van makkelijke en moeilijke taken;
- De functie bevat naast uitvoerende ook voorbereidende en ondersteunende taken.

Duurzame functies zijn uitdagender en leuker en verhogen de betrokkenheid, klantvriendelijkheid en productiviteit. Bovendien vormen ze een goede basis voor duurzame en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Daarnaast helpen duurzame functies een hoge werkdruk en RSI/CANS op de lange termijn te voorkomen.

Ga naar de oplossing Duurzame functies

Hebben de werknemers in jouw team voldoende mogelijkheden om:
- problemen op te lossen?
- hulp in te schakelen?
- zelf te kiezen voor een eigen werkvolgorde?
- zelf te bepalen hoe je het werk uitvoert?

Onder regelmogelijkheden verstaan we de speelruimte en bevoegdheden die je hebt om het werk zelf in te delen en problemen op te lossen. In het algemeen geldt: hoe meer regelmogelijkheden, hoe meer mogelijkheden er zijn om ongezonde werkstress en RSI/CANS te voorkomen.

Ga naar de oplossing Regelmogelijkheden werknemers

Is de software waar je team mee werkt gebruiksvriendelijk?

Software is vaak nog gebruiksvriendelijker te maken. Bij het in kaart brengen van mogelijkheden voor verbetering kan gebruik worden gemaakt van checklisten, instrumenten en advies van deskundigen. Op basis van de informatie die dit oplevert zijn gestructureerde verbeteringen mogelijk.

Ga naar de oplossing Beoordeling gebruiksvriendelijkheid software

Nemen jij en de werknemers in je team voldoende pauzes bij beeldschermwerk?

Als je langdurig beeldschermwerk verricht, is afwisseling met andere werkzaamheden of geregeld pauzeren nodig. Soms is geen afwisseling mogelijk en is het nemen van pauzes de enige mogelijkheid.

Ga naar de oplossing Pauzes bij beeldschermwerk

Gebruiken jij en de werknemers in je team pauzesoftware tijdens beeldschermwerk?

Tekst

Hebben jij en de werknemers in je team voorlichting gekregen over beeldschermwerk?

Een goed ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek is belangrijk om gezond te kunnen werken. Net als een goed gebruik van die werkplek. Voorlichting en training helpen bij het inrichten en instellen van de werkplek, het gebruik van de hulpmiddelen en de bewustwording van de noodzaak ervan.

Ga naar de oplossing Voorlichting over beeldschermwerk

Weten jij en de werknemers in je team hoe jullie je werkplek moeten instellen om gezond te kunnen werken? Dit geldt ook voor officiële thuiswerkplekken.

De op- en instelmogelijkheden van stoel, tafel, beeldscherm, toetsenbord en documenthouder zijn erg groot. Daarom is het nuttig een stap voor stap instructie te gebruiken bij het op- en instellen van de werkplek.

Ga naar de oplossing Instructie over werkplekinstelling

Gebruiken jij en de werknemers in je team regelmatig sneltoetsen (in plaats van de muis)?

Sneltoetsen zijn toetscombinaties op het toetsenbord waarmee functies in de software verkort worden geactiveerd. Door sneltoetsen te gebruiken, zijn minder handelingen nodig en kun je sneller werken. Ook is deze manier van werken fysiek minder belastend dan werken met de muis.

Ga naar de oplossing Gebruik van sneltoetsen

Weten jij en de werknemers in je team waar jullie terecht kunnen met vragen over beeldschermwerk?

Beeldschermwerkers met beginnende RSI/CANS-klachten of vragen over hun werkomstandigheden kunnen veel baat hebben bij overleg met een deskundige van de arbodienst. Een mogelijkheid is het organiseren van een ergonomisch spreekuur.

Ga naar de oplossing Ergonomisch spreekuur

Hebben jij en de werknemers in je team mogelijkheden om de werkplekken ergonomisch in te richten?

Een ergonomisch ingerichte werkplek zorgt er voor dat je in een goede lichaamshouding je werk kunt doen. Hierbij zijn het meubilair en de hulpmiddelen aangepast aan individuele behoeften, lichaamsmaten en werkzaamheden.

Ga naar de oplossing Ergonomische inrichting werkplek

Kunnen alle werknemers in je team voldoende scherp op het beeldscherm kijken?

Bij beeldschermwerk zit je op een specifieke afstand van het beeldscherm. Soms hebben de ogen moeite om op deze afstand scherp te stellen, bijvoorbeeld door ouderdomsverziendheid. In dergelijke gevallen is een beeldschermbril noodzakelijk.

Ga naar de oplossing Gebruik van een beeldschermbril

Hebben jij en je team voldoende kennis over de risico’s van beeldschermwerk (wat is RSI/CANS, wat zijn de oorzaken en hoe vaak komt het voor)?

Meten = weten is een eerste stap in het oplossen van risico’s bij beeldschermwerk.

Ga naar de oplossing Meten = weten (beeldschermwerk)

Werken jij of je medewerkers met meerdere beeldschermen tegelijk op één werkplek én zijn die werkplekken gezond ingericht?

Als duidelijk is wanneer werknemers twee beeldschermen nodig hebben en waar ze bij deze manier van werken op moeten letten, kunnen zij prettiger en met minder gezondheidsrisico’s digitale gegevens verwerken.

Ga naar de oplossing Werken met meerdere beeldschermen

Werken jij of je werknemers altijd minder dan twee uur per dag op een laptop?

Gebruik laptophulpmiddelen, zoals een laptopstandaard, los toetsenbord en een losse muis.

Kunnen jij of je medewerkers zich op het werk goed concentreren zonder last te hebben van hinderlijk geluid?

Hinderlijk geluid is lawaai in de werkomgeving dat een werknemer stoort bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Ga naar de oplossing Hinderlijk geluid

Weten jij en je medewerkers hoe jullie gezond kunnen werken met een tablet en smartphone?

Steeds meer medewerkers maken ook voor hun werk gebruik van een tablet en/of een smartphone. Nieuwe hulpmiddelen leveren nieuwe arborisico’s op.

Ga naar de oplossing Werken met tablet en smartphone

Ervaren je medewerkers het binnenklimaat (temperatuur en ventilatie) op kantoor meestal als gezond?

Je medewerkers ervaren het binnenklimaat op kantoor meestal niet als gezond.

Ga naar de oplossing Gezond binnenklimaat

Bewegen de werknemers in je team in het algemeen minimaal 30 minuten per dag (matig) intensief?

de werknemers in je team bewegen in het algemeen minder dan de norm voor voldoende dagelijkse beweging.

Ga naar de oplossing Meer bewegen