Verbetercheck Beeldschermwerk voor werknemers

Hebben jij en je collega's voldoende mogelijkheden voor afwisseling tussen beeldschermwerk en ander werk?

Regelmatige afwisseling met andere werkzaamheden kan klachten door langdurig beeldschermwerk voorkomen. Enkele mogelijkheden hiervoor zijn telefoneren, naar collega’s toelopen om te overleggen, zelf koffie halen, kopieën maken en mails en andere berichten uitprinten in plaats van ze op het beeldscherm te lezen.

Ga naar de oplossing Aantal uren beeldschermwerk

Biedt je functie voldoende variatie volgens de volgende criteria?
- Ik kan geregeld gemakkelijke en moeilijke taken afwisselen;
- Mijn functie bevat naast uitvoerende ook voorbereidende en ondersteunende taken.

Duurzame functies zijn uitdagender en leuker en verhogen de betrokkenheid, klantvriendelijkheid en productiviteit. Bovendien vormen ze een goede basis voor duurzame en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Daarnaast helpen duurzame functies een hoge werkdruk en RSI/CANS op de lange termijn te voorkomen.

Ga naar de oplossing Duurzame functies

Heb je voldoende mogelijkheden om:
- problemen op te lossen?
- hulp in te schakelen?
- zelf te kiezen voor een eigen werkvolgorde?
- zelf te bepalen hoe je het werk uitvoert?

Onder regelmogelijkheden verstaan we de speelruimte en bevoegdheden die je hebt om het werk zelf in te delen en problemen op te lossen. In het algemeen geldt: hoe meer regelmogelijkheden, hoe meer mogelijkheden er zijn om ongezonde werkstress en RSI/CANS te voorkomen.

Ga naar de oplossing Regelmogelijkheden werknemers

Is de software waarmee jij en je collega's werken gebruiksvriendelijk?

Software is vaak nog gebruiksvriendelijker te maken. Bij het in kaart brengen van mogelijkheden voor verbetering kan gebruik worden gemaakt van checklisten, instrumenten en advies van deskundigen. Op basis van de informatie die dit oplevert zijn gestructureerde verbeteringen mogelijk.

Ga naar de oplossing Beoordeling gebruiksvriendelijkheid software

Neem je voldoende pauzes bij beeldschermwerk?

Als je langdurig beeldschermwerk verricht, is afwisseling met andere werkzaamheden of geregeld pauzeren nodig. Soms is geen afwisseling mogelijk en is het nemen van pauzes de enige mogelijkheid.

Ga naar de oplossing Pauzes bij beeldschermwerk

Gebruik je hulpmiddelen om jezelf te herinneren aan een pauze, zoals pauzesoftware, tijdens het uitvoeren van beeldschermwerk?

Tekst

Hebben jij en je collega's voorlichting gekregen over beeldschermwerk?

Een goed ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek is belangrijk om gezond te kunnen werken. Net als een goed gebruik van die werkplek. Voorlichting en training helpen bij het inrichten en instellen van de werkplek, het gebruik van de hulpmiddelen en de bewustwording van de noodzaak ervan.

Ga naar de oplossing Voorlichting over beeldschermwerk

Weet je hoe je jouw (thuis)werkplek gezond kunt instellen?

De op- en instelmogelijkheden van stoel, tafel, beeldscherm, toetsenbord en documenthouder zijn erg groot. Daarom is het nuttig een stap voor stap instructie te gebruiken bij het op- en instellen van de werkplek.

Ga naar de oplossing Instructie over werkplekinstelling

Gebruik je regelmatig sneltoetsen (in plaats van de muis)?

Sneltoetsen zijn toetscombinaties op het toetsenbord waarmee functies in de software verkort worden geactiveerd. Door sneltoetsen te gebruiken, zijn minder handelingen nodig en kun je sneller werken. Ook is deze manier van werken fysiek minder belastend dan werken met de muis.

Ga naar de oplossing Gebruik van sneltoetsen

Weten jij en je leidinggevende waar jullie terecht kunnen met vragen over beeldschermwerk?

Beeldschermwerkers met beginnende RSI/CANS-klachten of vragen over hun werkomstandigheden kunnen veel baat hebben bij overleg met een deskundige van de arbodienst. Een mogelijkheid is het organiseren van een ergonomisch spreekuur.

Ga naar de oplossing Ergonomisch spreekuur

Beschik je over mogelijkheden om je werkplek ergonomisch in te richten?

Een ergonomisch ingerichte werkplek zorgt er voor dat je in een goede lichaamshouding je werk kunt doen. Hierbij zijn het meubilair en de hulpmiddelen aangepast aan individuele behoeften, lichaamsmaten en werkzaamheden.

Ga naar de oplossing Ergonomische inrichting werkplek

Kun je voldoende scherp op het beeldscherm kijken?

Bij beeldschermwerk zit je op een specifieke afstand van het beeldscherm. Soms hebben de ogen moeite om op deze afstand scherp te stellen, bijvoorbeeld door ouderdomsverziendheid. In dergelijke gevallen is een beeldschermbril noodzakelijk.

Ga naar de oplossing Gebruik van een beeldschermbril

Is er op je afdeling voldoende kennis over de risico’s van beeldschermwerk (wat is RSI/CANS, wat zijn de oorzaken en hoe vaak komt het voor)?

Meten = weten is een eerste stap in het oplossen van risico’s bij beeldschermwerk.

Ga naar de oplossing Meten = weten (beeldschermwerk)

Werk je met meerdere beeldschermen tegelijk op één werkplek én is daarbij de werkplek gezond ingericht?

Als duidelijk is wanneer werknemers twee beeldschermen nodig hebben en waar ze bij deze manier van werken op moeten letten, kunnen zij prettiger en met minder gezondheidsrisico’s digitale gegevens verwerken.

Ga naar de oplossing Werken met meerdere beeldschermen

Werk je altijd minder dan twee uur per dag op een laptop?

Gebruik laptophulpmiddelen, zoals een laptopstandaard, los toetsenbord en een losse muis.

Kan je je op je werk goed concentreren zonder last te hebben van hinderlijk geluid?

Hinderlijk geluid is lawaai in de werkomgeving dat een werknemer stoort bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Ga naar de oplossing Hinderlijk geluid

Weet je hoe je gezond kunt werken met een tablet en smartphone?

Steeds meer medewerkers maken ook voor hun werk gebruik van een tablet en/of een smartphone. Nieuwe hulpmiddelen leveren nieuwe arborisico’s op.

Ga naar de oplossing Werken met tablet en smartphone

Is het binnenklimaat (temperatuur en ventilatie) op kantoor meestal gezond?

Het binnenklimaat op kantoor is meestal niet gezond.

Ga naar de oplossing Gezond binnenklimaat

Beweeg je minimaal 30 minuten per dag (matig) intensief?

Je beweegt minder dan de norm voor voldoende dagelijkse beweging.

Ga naar de oplossing Meer bewegen