Teamaanpak beeldschermwerk

Wat moet en kan een team doen om beeldschermwerk gezond te maken en houden? Een overzicht van de mogelijkheden voor leidinggevenden en degenen die teams ondersteunen.

Waarom?

Een teamaanpak geeft handvatten om de risico’s voor lage rugklachten, RSI/CANS-klachten en oogklachten binnen een team snel en goed in kaart te brengen, zodat het team gericht maatregelen kan nemen. Hierdoor is de kans kleiner dat werknemers door klachten minder functioneren of uitvallen. Een succesvolle aanpak verhoogt ook de productiviteit in het team. Voor de uitvoering van een teamaanpak is tijd en soms ondersteuning nodig.

Deze eisen stelt de wet

Het is met name relevant om te kijken of de ergonomische normen voor werkplekken, meubilair en de werkplekken goed zijn toegepast. En of alle teamleden voorlichting krijgen over het gezond inrichten en gebruiken van de werkplekken en het onderzoeken van het gezichtsvermogen.

Dit zijn goede aanvullingen

Als leidinggevende ben je verantwoordelijkheid voor het stimuleren van gezond beeldschermwerk op teamniveau. Het is verstandig om dit samen met je werknemers te doen. Hierbij kun je je laten ondersteunen door arboprofessionals, bijvoorbeeld een werkplekadviseur of arbocoach.

Een goede teamaanpak bestaat uit het in kaart brengen van de risico’s, toepassing van ergonomische normen, voorlichting geven en reageren op klachten van werknemers.

Praktische tips

Voor leidinggevenden

 • Is er een RI&E gedaan, vraag dan de resultaten voor het team op. Is er geen (actuele) RI&E, vul dan eens samen met werknemers de checklist beeldschermwerk in om te zien waar beeldschermwerk goed gaat en waar het beter kan.
 • Voorkom waar mogelijk dat werknemers langer dan 6 uur op een werkdag beeldschermwerk doen. Bij langdurig beeldschermwerk daalt de productiviteit en stijgt het aantal fouten.
 • Bekijk of het werk gezonder kan worden georganiseerd door te kijken naar de rol van duurzame functies, regelmogelijkheden en taakverdeling  in relatie tot gezond beeldschermwerk.
 • Ongezonde werkdruk is een versterker van het ontstaan van RSI/CANS en lage rugklachten. Bekijk daarom ook hoe ongezonde werkdruk in het team kan worden aangepakt.
 • Besteed in het team tijd en aandacht aan het nemen van voldoende pauzes bij beeldschermwerk.
 • Zorg dat werknemers voorlichting krijgen over gezond beeldschermwerk en weten hoe ze hun werkplek in kunnen stellen. Besteed hier extra aandacht aan bij flexibele werkplekken.
 • Help werknemers om zicht te krijgen op hun eigen situatie. Wijs ze op de individuele aanpak beeldschermwerk.
 • Stimuleer werknemers in het gebruik van sneltoetsen, dat werkt sneller en geeft minder fysieke belasting dan werken met een muis.
 • Stimuleer werknemers tot meer bewegen en staand werken. Dat is gezonder en productiever.
 • Check of alle werkplekken voldoen aan de ergonomische normen. Let extra op de eisen bij gebruik van meerdere beeldschermen.
 • Voorkom dat werknemers langer dan 2 uur per dag op een ‘kale’ laptop werken. Geef ze voorlichting en voorzie ze van voldoende hulpmiddelen  om gezond werken met een laptop mogelijk te maken. Let extra op bij regelmatig gebruik van tablets en smartphones.
 • Neem bij klachten over tocht en te hoge temperaturen in de zomer aanvullende maatregelen. Kijk ook wat er gedaan kan worden aan klachten over hinderlijk geluid.

Voor arboprofessionals.

Ga in gesprek met leidinggevenden van teams met risico’s op ongezond beeldschermwerk. Stimuleer en begeleid ze in een teamaanpak, zoals hierboven beschreven.