Organisatieaanpak beeldschermwerk

Wat moet een organisatie doen om beeldschermwerk gezond te houden en hoe kan zij dit het beste aanpakken? Een overzicht van aandachtspunten voor wie verantwoordelijk is voor het aansturen, uitvoeren en toetsen van een organisatieaanpak.

Waarom?

Een organisatieaanpak brengt zorgvuldig de risico’s van beeldschermwerk binnen een organisatie in kaart. De uitkomsten maken het mogelijk om die risico’s gericht te verminderen. Dit voorkomt of vermindert RSI/CANS-klachten en lage rugklachten door langdurig beeldschermwerk en verhoogt de productiviteit. Het uitvoeren van een organisatieaanpak kost tijd. Soms is ook een financiële investering nodig.

Deze eisen stelt de wet

De werkgever hoort de werkplekinrichting, werkmethoden, werkmiddelen en werkinhoud zo veel mogelijk aan te passen aan de eigenschappen van individuele werknemers. Apparatuur, meubilair, software en de werkplek moeten aan ergonomische eisen voldoen. De werkgever moet de risico’s bij beeldschermwerk in kaart brengen via de RI&E en in het daarbij behorende plan van aanpak aangeven hoe hij die aanpakt. Werknemers horen doeltreffende voorlichting te krijgen over de risico’s waar zij aan blootstaan, en over de maatregelen om deze te voorkomen of te beperken. Ook moeten zij de mogelijkheid hebben om hun gezichtsvermogen te laten onderzoeken. Waar nodig hoort de werkgever een beeldschermbril ter beschikking te stellen.

Dit zijn goede aanvullingen

Maak een specifieke medewerker verantwoordelijk voor het op organisatieniveau stimuleren van gezond beeldschermwerk. Zulk eigenaarschap verhoogt sterk de kans op succes.

Zorg dat de aanpak een goede basis heeft, door een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) met verdiepend onderzoek uit te (laten) voeren. Breng in kaart hoeveel medewerkers RSI/CANS-klachten en lage rugklachten hebben, wat de oorzaken zijn en of die liggen op organisatie-, team- en/of individueel niveau. Geef vervolgens in een plan van aanpak voor elk niveau aan wat er gedaan wordt om beeldschermwerk gezond te maken en te houden.

Implementeer de ergonomische normen en maak afspraken over het onderzoeken van het gezichtsvermogen.

Praktische tips

Voor degene die verantwoordelijk is voor het realiseren van gezond beeldschermwerk

 • Ontwikkel een visie en maak beleid voor de realisatie van gezond beeldschermwerk, zodat iedereen weet waar de organisatie naar toe wil en op welke manier ze dat doet.
 • Zorg voor een RI&E en goede meting om in kaart te brengen wat voor de organisatie de risico’s bij beeldschermwerk zijn en welke oorzaken en gevolgen ze hebben. Dit is de onmisbare basis voor een werkende aanpak.
 • Inventariseer welke rol het ontwerp en de implementatie van software speelt bij het ontstaan van RSI/CANS-klachten.
 • Streef ernaar dat alle functies voldoende afwisseling bieden van beeldschermwerk met andere taken. Voorkom dat werknemers structureel meer dan 6 uur op een dag beeldschermwerk doen.
 • Bekijk of er mogelijkheden zijn om de duurzaamheid van functies en de regelmogelijkheden van werknemers te vergroten.
 • Zorg dat werknemers bij intensief en/of langdurig beeldschermwerk voldoende pauzes (mogen) nemen.
 • Stimuleer werknemers tot staand werken en meer bewegen, als afwisseling voor het langdurige zitten.
 • Zorg dat werkplekken die meer dan 2 uur per dag gebruikt worden voldoen aan de ergonomische eisen.
 • Voorkom dat werknemers langer dan twee u op een dag een laptop gebruiken zonder ergonomische hulpmiddelen.
 • Besteed bij verhuizing, verbouwing en klachten aandacht aan het gezond maken en houden van het binnenklimaat en het ergonomisch inrichten van werkplekken. Houd daarbij ook rekening met de hoeveelheid ruimte per werkplek.
 • Neem bij flexwerkplekken extra maatregelen, zodat ook hier gezond beeldschermwerk mogelijk is. Let vooral op de detaileisen bij de aanschaf van werkstoelen. Meerdere werknemers moeten er op gezonde wijze gebruik van kunnen maken.
 • Werken werknemers met meerdere schermen? Let dan extra op de ergonomische eisen bij de aanschaf van bureaus, schermen en monitorarmen.
 • Voer bij regelmatig gebruik van tablets en smartphones een actief beleid ter voorkoming van lichamelijke en geestelijke overbelasting.
 • Maak voor de hele organisatie afspraken over oogonderzoek en gebruik van beeldschermbrillen.
 • Voorkom dat werknemers klachten hebben over hinderlijk geluid. Dit is vooral van belang in grotere kantoorruimten of ruimten waar zowel communicatie- als concentratietaken plaatsvinden.
 • Organiseer regelmatig voorlichting aan de werknemers over gezond beeldschermwerk.