Organisatieaanpak werkdruk

Wat moet de organisatie doen aan ongezonde werkdruk en hoe kan de organisatie dat het beste aanpakken? Voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het aansturen, uitvoeren en toetsen van een organisatieaanpak een overzicht waaraan gedacht kan worden.

Waarom?

Een organisatieaanpak brengt de werkdruk binnen een organisatie goed in kaart. De uitkomsten maken het mogelijk om ongezonde werkdruk gericht te verminderen. Dit heeft een positief effect op verzuim, werksfeer, ongewenst verloop en productiviteit. Het uitvoeren van een organisatieaanpak kost tijd en soms geld.

Wettelijke eisen

Binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid voert de werkgever een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Werkdruk is naast ongewenst gedrag een van de bronnen van Psychosociale arbeidsbelasting. Dit betekent concreet dat de werkgever de risico’s van ongezonde werkdruk inventariseert in de RI&E. Blijkt uit de RIE& dat werknemers risico lopen op te ongezonde werkdruk dan moet de werkgever onderzoek doen naar de bronnen. Vervolgens geeft hij in het daarbij horende plan van aanpak aan hoe hij die ongezonde werkdruk aanpakt. De werkgever licht werknemers doeltreffend voor over de risico’s waaraan zij bloot staan en de maatregelen die zijn genomen om deze risico’s te voorkomen of te beperken.

Aanbevelingen

Maak een medewerker verantwoordelijk voor het stimuleren van de aanpak van ongezonde werkdruk op organisatieniveau. Zulk eigenaarschap verhoogt sterk de kans op succes.

De basis van een goede aanpak bestaat uit de Risico-inventarisatie en evaluatie aangevuld met verdiepend onderzoek, bijvoorbeeld door het toepassen van de werkdruktemeter. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe hoog de werkdruk is, wat de gevolgen zijn en wat de oorzaken zijn. Oorzaken kunnen vervolgens liggen op organisatieniveau, teamniveau en individueel niveau. In een plan van aanpak staat vervolgens van elk niveau wat er gedaan gaat worden om ongezonde werkdruk aan te pakken. De tips hieronder geven op organisatieniveau aan wat er gedaan kan worden.

Tips

Voor degene die verantwoordelijk is voor de aanpak van ongezonde werkdruk

 • Zorg voor duidelijke werkdrukdefinitie die werkt. Voor werkdruk bestaan veel verschillende definities die samenhangen met een visie en een model over werkdruk. Voorkom werkdrukgedoe en kies een definitie die passend is en helpt om ongezonde werkdruk aan te pakken en werkplezier te vergroten. In werkdruk, waar hebben we het over  staan een aantal modellen en definities beschreven.
 • Ontwikkel een visie en maak beleid over de aanpak van werkdruk, zodat iedereen weet waar de organisatie naar toe wil en op welke manier ze dat doet. Evalueer het beleid jaarlijks.
 • Herken de signalen. Als ongezonde werkdruk oploopt is dat te zien aan allerlei signalen. Kijk naar de signalen op organisatieniveau hoe de organisatie er voorstaat.
 • Zorg voor een goede meting binnen de RI&E om in kaart te brengen waar in de organisatie ongezonde werkdruk voorkomt en wat de oorzaken en gevolgen zijn. Dit is het startpunt van een aanpak. De werkdruktemeter voor de verzekeraars is hier speciaal voor ontwikkeld.
 • Maak op basis van hierboven genoemde signalen en metingen een landkaart van de organisatie  van de organisatie, zodat goed te zien is welke afdelingen of functiegroepen eruit springen met ongezonde werkdruk.
 • Gebruik de zelfinspectietool werkdruk van de inspectie SZW. Met deze tool kijkt u als werkgever naar uw eigen organisatie, zoals een inspecteur dat doet. Of lees de brochure ‘De aanpak van werkdruk, waar let de inspectie SZW op’?
 • Organiseer regelmatig voorlichting aan werknemers over werkdruk en stress. Bijvoorbeeld over
  • waar de risico’s zijn en wat ze dan kunnen doen,
  • hoe ze bij zichzelf en elkaar stress kunnen herkennen en wat ze dan kunnen doen,
  • wat ze kunnen doen als ze stressklachten krijgen of uitgevallen zijn door stress.
 • Besteed bij iedere reorganisatie of organisatieverandering aandacht aan de drie pijlers van succesvol reorganiseren in relatie tot ongezonde werkdruk: Communicatie, participatiemogelijkheden en ondersteuning.
 • Bekijk of er mogelijkheden zijn om de duurzaamheid van functies en regelmogelijkheden van werknemers te vergroten.
 • Maak afspraken over de voorwaarden waaronder targets worden afgesproken in relatie tot het voorkomen van ongezonde werkdruk.
 • Ondersteun teams met ongezonde werkdruk met een participatieve aanpak, zodat werknemers meer betrokken worden.
 • Begeleid van nieuwe werknemers, waarbij u rekening houdt met het voorkomen van ongezonde werkdruk.
 • Bekijk of op organisatieniveau verbeteringen door te voeren zijn over begeleiding en inhuren van inleenkrachten.
 • Maak afspraken of organiseer projecten om werk-privé in balans te krijgen of te houden.
 • Zorg dat leidinggevende worden opgeleid en begeleid in zowel taakgericht als mensgericht leiding geven.
 • Onderzoek oorzaken en oplossingen die piekbelasting bij werknemers kunnen verminderen.
 • Inventariseer wat de rol van het ontwerp en implementatie van software is op de werkdruk.
 • Om ongezonde werkdruk aan te pakken zijn er 5 strategieën. Benut ze alle 5!